Clinical Topic Cycling Injuries

Het zijn hoogdagen voor fietsers, fietswinkels en het wielertoerisme in het algemeen. Er is een exponentieel groeiende interesse voor voeding en suplementatie, (dure) fietsen en materiaal, fietspositionering, cyclosportieve wedstrijden in binnen- en buitenland,…

De clinical topic ‘cycling injuries’ richt zich niet op bovenstaande zaken, maar in hoofdzaak op de fietser zelf.  Welke blessures komen bij fietsers het meest voor en welke testen verdienen daarom meer aandacht in mijn onderzoek?  Hoe maak ik mijn oefentherapie meer specifiek en welke tips & tricks kan ik mijn patiënt geven? Hoe kan ik meer preventief te werk gaan en dus recidieven voorkomen?

Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven vanuit specifieke casuïstiek, enerzijds d.m.v. een actief oefengedeelte, anderzijds d.m.v. specifieke dry needling technieken.

In deze clinical toppic worden de priktechniek van de aangehaalde spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: m. Quadratus Lumborum, m.iliopsoas, m.multifidus thoracis en lumborum, m.iliocostalis lumborum, …).