Clinical Topic Buttock Pain

Bilpijn, al dan niet met uitstraling naar het been, is een vaak voorkomend fenomeen. De differentiaal diagnose is echter niet zo evident.  Bilpijn kan veroorzaakt worden door lokale structuren, maar kan ook gerefereerde pijn zijn vanuit de rug of het SI-gewricht, myofasciale structuren (oa. Mm.glutei, piriformis, …) of ten gevolge van neurogene pathologie (vb. ‘piriformissyndroom’ of POS).

In de voormiddag geven we een up-to-date visie van de differentiaaldiagnose van bil/beenpijn. Daarna gaan we uitgebreid in op het klinisch onderzoek en de behandeling op een evidence-based manier.

In de namiddag zullen een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren aan bod komen, waarvan de priktechniek wordt herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: mm. glutei, m.piriformis, m.quadratus lumborum, hamstrings, mm.gemelli, m.obturatorius internus, m.quadratus femoris.