Clinical Topic Hoofdpijn

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Ze komt voor in vele gedaanten en kent vele varianten. In deze clinical topic verdiepen we ons in de belangrijkste vormen van hoofdpijn waarmee patiënten zich presenteren in de kinesitherapeutische praktijk (spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en migraine) met een specifieke focus op het myofasciale luik.

Vanuit een casus uit de dagelijkse praktijk wordt eerst een gedegen klinisch redeneren met differentiaal diagnose uitgewerkt. Daarna zullen een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren aan bod komen, waarvan de priktechniek wordt herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: m.masseter, m.temporalis, m.sternocleidomastoideus, m.obliquus capitis inferior, m.semispinalis capitis en cervicis, m.splenius capitis en cervicis, m.occipitofrontalis

Tenslotte zal tijdens deze cursusdag de integratie met andere technieken binnen het kinesitherapeutisch handelen besproken worden.