Clinical Topic Pols & Handklachten

Hand -en polsklachten komen frequent voor en kunnen een grote belemmering vorming in het dagelijks functioneren. De behandeling van deze klachten verlopen niet steeds vlot, omdat geregeld een gebrekkige diagnostiek plaatsvindt en omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met  de verschillende, talrijke, structuren in de hand. Vaak focust de behandelaar zich te veel alleen op de locatie van de klacht.

In het eerste deel van de dag zal ingegaan worden op verschillende pathologieën-casussen. Hierbij wordt de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en de behandelopties besproken en waar mogelijk praktisch ingeoefend.

In het laatste blok (15u30-17u30) zullen een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren aan bod komen, waarvan de priktechniek wordt herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen aan bod: m. interossei, m. lumbricales, m.  m.extensor pollicis longus, m.abductor pollicis longus, m.adductor pollicis, m.opponens pollicis,  m.flexor pollicis brevis, m.abductor pollicis brevis, m.abductor digiti minimi