Clinical Topic Pubalgie / Anterior Groin Pain

Liespijn is een algemeen bekend probleem bij professionele en amateur-atleten, voornamelijk in sporten met veel explosieve bewegingen, korte draaimomenten en tempowisselingen. Liespijn kan vele oorzaken hebben en is daardoor ook soms lastig te classificeren.

De voormiddag start met een uitgebreide differentiaal diagnostiek voor anterior groin pain met aandachtspunten in onderzoek en behandeling.  Aan de hand van een sportgerichte casus uit de dagelijkse praktijk (voetballer en start to runner) wordt een concreet behandelplan uitgewerkt met focus op de actieve oefentherapie enerzijds en dry needling anderzijds.