Clinical Topic Rotator Cuff Related Shoulder Pain

De belangrijkste redenen van schouderpijn zijn rotator cuff gerelateerd. Deze aandoeningen belemmeren het functioneren, zowel binnen de dagelijkse belasting als binnen het sporten, en zijn vaak maanden tot jaren aanwezig. Een groot deel van de patiënten binnen de dagelijkse praktijk presenteren zich met deze problematiek.

In de voormiddag starten we met een theoretische luik rond rotator cuff insufficiëntie. We herhalen de specifieke anatomie van de rotator cuff. We gaan in op de specifieke anamnese van schouderklachten. We leren de schouder onderzoeken vanuit het perspectief van bewegen en we herevalueren de bestaande orthopedische testen binnen deze problematiek. Vanuit een gedegen klinisch redeneren stellen we een differentiaal diagnostiek op. Aan de hand van casussen bespreken we de weak rotator cuff, de partiële ruptuur van de rotator cuff en de calcifiërende tendinopathie.